Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης: Recent submissions